Home » Visie, Voetbal

Joos weet het

door Extrasport op april 24, 2017 – 15:28Geen Reacties

Omdat hij zich langzaamaan eenzaam begon te voelen zonder wekelijkse column, fileert Matthias Vangenechten elke week (zo mag de belofte toch luiden) de sportjournalistiek, tenenkrommend chauvinisme, kortom sportjournalistiek op de meest serene wijze. Te gast in episode 6: Filip Joos, de columnist.

Bron: Sporza

Blijft u ook met dat onbevredigende gevoel zitten, telkens u de sportkaternen meticuleus heeft doorploegd? Met de gedachte heb ik dit allemaal al eens niet gelezen? En dat het eigenlijk om niet meer dan niets gaat en dat al veel mag worden genoemd?

 

Geen klaaglied over deze mismeestering van sport, althans ditmaal niet, want waar ik anders de pagina’s van menig sportkatern omsla met de snelheid van Valverde op de Muur van Hoei, tegen beter weten in jagend op zaken betekenisvoller dan een tweet van de rector van de KU Leuven, schakel ik elke zaterdag kortstondig over in Betancur-modus. Is de weekendkrant van De Standaard een peloton renners, dan positioneert de zaterdagse column van Filip Joos zich in de buik van dat peloton, net als Valverde de eerste 257.5 kilometer van Luik-Bastenaken-Luik, de wielerklassieker befaamd in andere delen van de wereld, en we weten hoe zelden Valverde het daar laat afweten, om maar te zeggen.

 

Wat de voetbalcolumns van Filip Joos uniek maakt, is dat hij de onuitgesproken wet aan zijn laars lapt om geen woorden bestaande uit meer dan twee lettergrepen te gebruiken wanneer er over voetbal gesproken of geschreven wordt. Auteur Jean-Philippe Toussaint ondernam al een flinke poging daartoe met zijn boekje Voetbal, waarvan het bestaansrecht de ondertitel is (zelf op te zoeken), want voorts ondanks zinvolle inzichten te opzichtig omstandig geschreven. Het gebeurt zelfs dat ik een zin dien te herlezen, niet dat ik halverwege lig te ronken, maar veeleer omdat er hersencellen moeten worden geactiveerd die uit ondervinding denken ‘laat maar’ als het over voetbal gaat of omdat ik niet kan bevatten dat dit uit de pen van een voetbaljournalist komt. (of omdat de associatie te ver is gezocht, maar dat past nu even niet in mijn betoog)

 

Joos weet mijn interesse in voetbal te wekken, ofschoon die daalt en daalt bij elk nietszeggend verslag, bij iedere analyse van een match die in mijn hoofd gisteren, eergisteren en alle dagen voordien ook plaatsvond (1. Zei ik analyse? Ik bedoelde in een vorige eeuw relevante lieden in de voetballerij aan de toog weggeplukt, die eens voorzien van hoed, das en eilaas ook microfoon uren leuteren over toeval zonder het woord toeval te hanteren, omdat dan pas echt zou blijken hoe oeverloos belachelijk ze zich maken. 2. Er is te veel voetbal, de dood van het voetbal.) en bij het aanhoren van elk cliché uit de mond van een jongeman, als die nog niet dicht is getatoeëerd, die ironieloos hetzelfde interview aflegt als al zijn voorgangers, allen toevallig goed in iets waaraan we toevallig veel belang hechten. U vindt van niet? Vraag eens aan die Nepalese slaven, maar wees snel, voor u het weet liggen ze onder de grond. Ik vergis me, snel zijn hoeft niet, er rukt wel een nieuwe lading aan.

(Ik lees wat verder drie zinnen uit het ampele verslag van Excelsior Moeskroen tegen Roeselare en de dwaasheid is alweer voorbij, maar ze bestond.)

 

Het zijn de drie punten die tellen, we bekijken match per match en de arbiter. Niets van dat in de columns van Joos die ook niet uit gemakzucht anekdotes beschrijft als ware hij een leerling in het derde leerjaar. Evenmin vallen zijn columns oude wijn in nieuwe zakken te noemen. Hij verwijst naar literatoren, kunstenaars en journalisten uit tijden toen dat nog geen scheldwoord was. Soms ook naar voetballers, wat jammer is, maar het is hem vergeven. Vrij vertaald: er mag best wat pretentieuzer geschreven worden over sport.

 

Voetbal draait om schoonheid, dagdromen en romantiek. Hier komt ie: Joos weet het.

Het voetbal vandaag is een snel te consumeren en wansmakelijk oppervlakkige hap.

Het voetbal in de columns van Joos is het voetbal zoals bedoeld.

 

© 2017 – Extrasport – Matthias Vangenechten